In de jaren 60 en 70 had Wezep nog een grote rolschaatsbaan op de plek waar nu het winkelcentrum ligt. Veel kinderen vonden hier hun vertier met rolschaatsen en een enkele had in die tijd al skeelers.

Was er sprake van een vorstperiode dan werd de rolschaatsbaan door de brandweer vol water gezet in de winter. Was dit niet het geval was er de ijsbaan op IJsselvliedt nog. In de jaren 70 was op de rolschaatsbaan een een grote demonstratie tegen de gemeente Oldebroek om het zwembad op zondag open te krijgen.

In oude documenten uit de 13e en 14e eeuw wordt Wezep (toen nog Wesop of Wisepe) al genoemd. De naam Wezep bestaat uit twee elementen. Het eerste is ontstaan uit de Germaanse vorm Wiso (‘weide’). Het tweede element van Wezep is het Germaanse Apa (‘water’). Wezep werd in 1231 ingeschreven als Wisepe. De tijdsrekening van 1335/36 noemt Wezep. De oude vormen waaruit dit toponiem is ontstaan, doen vermoeden dat Wezep veel ouder is dan de vroegste vermelding in het archiefmateriaal.

Wezep viel voor 1811 voor een deel onder Heerde en voor een deel onder Hattem. Nu is het gemeente Oldebroek.

Lag Wezep in het verleden op het kruispunt van belangrijke Hanzewegen, die functie is gebleven. Al gaat het nu om de Rijkswegen A28 en A50 en de Zuiderzeestraatweg. Met ruim 12.000 inwoners is Wezep de grootste kern van de gemeente. Direct na de W.O. II was de bebouwing met name geconcentreerd langs de Zuiderzeestraatweg, de Kerkweg, Keizersweg en enkele andere doorgaande wegen. Daarnaast was er sprake van een groot buitengebied met landerijen (met name ten noorden van de Zuiderzeestraatweg) en het zogenaamde ‘veld’ (een gebied met destijds veel armoede, ten zuiden van de Zuiderzeestraatweg) met veel verspreid liggende arbeiders- en burgerwoningen. Het centrum van het dorp werd gevormd door de omgeving van de kruising Zuiderzeestraatweg-Stationsweg.

In de jaren 60 is het beeld van Wezep ingrijpend veranderd. Veel karakteristieke gebieden zijn in de loop der jaren gebruikt voor woningbouw en bedrijventerreinen. Mede door die ontwikkeling is de economische centrumfunctie van het dorp verschoven naar het winkelcentrum Meidoornplein.

(Bron: Van ‘Zuiderzeevlakte’ tot Veluwemassief…)

In 1999 werd begonnen met de opwaardering van de Zuiderzeestraatweg wat een stukje historie terug moest brengen. Het asfalt is verdwenen en vervangen door straatstenen wat een wat ouder aangezicht heeft. Dit is dan ook wel het enigste wat aan vroeger doet denken want zelfs de bocht van Wezep is met deze herindeling verdwenen. Bomen en bermen zijn vervangen door parkeerplaatsen en zelfs de oude fietspaden zijn bij de weg aangesloten. In mijn ogen is de historie van de Zuiderzeestraatweg ver te zoeken.

In 2015 is besloten om de Zuiderzeestraatweg veiliger te maken voor fietsers wat voor 1999 al het geval was. Deze veranderingen zijn in januari 2016 uitgevoerd.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.